CELLIM helpdesk

request for the training assistance, help, malfunction reporting, bugs etc.


Vedoucí sdílené laboratoře


Milan Ešner, Ph.D. Milan Ešner, Ph.D. Head of Core Facility
Phone: +420 54949 6133
Email: milan.esner@ceitec.muni.cz
Office:

Hlavní aktivity


Sdílená laboratoř Buněčné zobrazování (CELLIM) poskytuje služby v oblasti světelné mikroskopie, přípravě vzorku, získávání mikroskopických dat a obrazové analýze dat. Naše sdílená laboratoř rovněž zajišťuje školení uživatelů v rámci výše zmíněných činností.

Unikátní možnosti 


Mikroskopie a následná analýza obrazu představují jeden ze základních nástrojů buněčné a molekulární biologie. Naším cílem je poskytovat špičkové přístroje a softwarové vybavení, stejně tak jako asistovat ostatním vědcům s designem experimentů, přípravou vzorku, získáváním mikroskopických dat a jejich následnou analýzou. 

Nabízené služby

  • Zajištění přístupu k widefield a konfokálním mikroskopům
  • Zajištění přístupu k software na analýzu dat
  • Design projektu a podpora při plánování experimentu
  • Školení uživatelů v přípravě vzorku, získávání mikroskopických dat a jejich analýze

 

Sdílená laboratoř je součástí evropské výzkumné infrastruktury EuroBioImaging ERIC pod záštitou výzkumné infrastruktury CzechBioImaging, která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.


View the laboratory on 3D panoramatic virtual tour: