CELLIM helpdesk

request for the training assistance, help, malfunction reporting, bugs etc.
Hlavní aktivity


Sdílená laboratoř Buněčné zobrazování (CELLIM) poskytuje služby v oblasti světelné mikroskopie, přípravě vzorku, získávání mikroskopických dat a obrazové analýze dat. Naše sdílená laboratoř rovněž zajišťuje školení uživatelů v rámci výše zmíněných činností.

Unikátní možnosti 


Mikroskopie a následná analýza obrazu představují jeden ze základních nástrojů buněčné a molekulární biologie. Naším cílem je poskytovat špičkové přístroje a softwarové vybavení, stejně tak jako asistovat ostatním vědcům s designem experimentů, přípravou vzorku, získáváním mikroskopických dat a jejich následnou analýzou. 

Nabízené služby

  • Zajištění přístupu k widefield, konfokálním, super-rozlišovacím a lightsheet mikroskopům
  • Zajištění přístupu k software na analýzu dat
  • Design projektu a podpora při plánování experimentu
  • Školení uživatelů v přípravě vzorku, získávání mikroskopických dat a jejich analýze

 

Sdílená laboratoř je součástí evropské výzkumné infrastruktury EuroBioImaging ERIC pod záštitou výzkumné infrastruktury CzechBioImaging, která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Czech-BioImaging je národní výzkumná infrastruktura pro biologické a lékařské zobrazování. Jedná se o distribuovanou infrastrukturu předních zobrazovacích pracovišť v České republice. Infrastruktura poskytuje otevřený přístup k širokému spektru zobrazovacích technologií a odborných znalostí všem vědcům z České republiky i ze zahraničí prostřednictvím jednotného a koordinovaného logistického přístupu.


View the laboratory on 3D panoramatic virtual tour: